A Pirates Day

//Spazz

grim || frostbitten || half-time jedi || spatz. 23. female. dortmund. germany.
    1. 4 notesTimestamp: Tuesday 2012/05/08 15:45:10dortmundfruehling
    1. dortmunderjungs reblogged this from a-pirates-day
    2. a-pirates-day posted this